A graphic
subsidieverwerving
Medewerkers van Raadgevend Bureau Forte hebben meer dan 30 jaar ervaring bij het opstellen van subsidieaanvragen voor bedrijven en de publieke sector (gemeenten, provincies en non profit). Het schrijven van een subsidieaanvraag voor een Nederlandse of een Europese regeling vereist kennis, creativiteit en vakmanschap. Wij beschikken over die kwaliteiten en kennen de cultuur en de werkwijze van de beoordelende instanties. Onze honorering is afhankelijk van het bereikte resultaat.
img_21
projectmanagement
Raadgevend Bureau Forte ondersteunt bedrijven, instellingen en overheden bij het financieel managen van gesubsidieerde projecten. Subsidies moeten worden afgerekend volgens de voorwaarden van de subsidiegever. Ons projectmanagement is gericht op het doelmatig en rechtmatig inzetten van mensen en middelen zonder een overdaad aan accountancy. Wij staan bekend om de creatieve en praktische oplossingen voor allerlei aspecten van de administratieve organisatie.
Willem de Zwijgerlaan 15
1623 MH Hoorn
Nederland
T +31(0)229 - 23 24 95
| sterk in denkwerk |